Фирмен профил

ПРОДЖЕКТ СТУДИО ЕООД е създадена през 1999 г. в гр. Варна, Република България.

Компанията е с предмет на дейност: Производство и търговия с фитофармацевтични и биологични материали за селското стопанство; Разработка и внедряване на нови биотехнологии в сферата на селското стопанство; Производство на продукти за нуждите на биодинамичното земеделие.

ПРОДЖЕКТ СТУДИО ЕООД разполага с модерно оборудвани лабораторна, производствена и складова бази в гр. Грац – Република Австрия и гр. Варна – Република България.

ПРОДЖЕКТ БЪЛГАРИЯ АГРО ГРУП ООД е изключителен легален и оторизиран търговец с правото да упълномощава и сключва договори за международно и вътрешно търговско представителство с цел представяне, рекламиране, производство и търговия с продукта БИОХУМАКС®.

Компанията развива активна научно-изследователска дейност, като за последните двадесет години е във връзка с Националния център за аграрни науки – гр. София, Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево, Земеделски институт – гр. Шумен, Институт по памука и твърдата пшеница – гр. Чирпан, Земеделски институт – гр. Стара Загора, Национален институт по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян, Институт по растителни генетични ресурси – гр. Садово, Институт по криобиология и хранителни технологии – гр. София.

Произвежданите от компанията продукти и предлаганите технологии са популярни и се прилагат на територията на Република България и в чужбина от най-успешните земеделски стопанства.