Сертификация

БИОХУМАКС® отговаря на Европейски Сертификат за изпитване 2028-DE.1651 съгласно изискванията на FPR 2019/1009, с валидност до 28.08.2028 г., издаден от EFCI Register – NANDO 2832 – Холандия.

БИОХУМАКС® е сертифициран за прилагане в биоземеделие съгласно изискванията на FPR 2018/848 със сертификат NFU 44-051, издаден от ECOCERT – Франция.

БИОХУМАКС® разполага с Декларация за идентичност, изготвена от производителя съгласно изискванията на FPR 2019/1009, с валидност 28.08.2028 г.