Овощни култури

ПРЕДПОСАДЪЧНА ОБРАБОТКА НА ФИДАНКИ С БИОХУМАКС®:

5 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода. Накисване на корена в разтвора за период от 24 часа. Работният разтвор да се прилага в доза 10 – 15 л на 100 корена. Засаждането да се извърши непосредствено след изваждането на корените. Останалият разтвор може да се използва за кореново подхранване на новозасятите фиданки.

ТОРЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА СЛЕД ЗАСАЖДАНЕ ПРИ ПОЛСКИ УСЛОВИЯ:

1-во почвено торене (поливане):
2 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода с норма 100 л работен разтвор на декар до 14 дни след засаждането – при създаване на нови насаждения и 2 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода с норма 100 л работен разтвор на декар при съществуващи насаждения в периода октомври – ноември.

2-ро почвено торене (поливане):
2 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода с норма 100 л работен разтвор на декар в начало на трайната пролетна вегетация.

1-во листно торене (пръскане):
Преди масов цъфтеж с доза 2 % разтвор.

2-ро листно торене (пръскане):
При дължина на младите леторасти 10 – 15 см с доза 2 % разтвор.

3-то листно торене (пръскане):
Във фаза нарастване на завръза в доза
2 % разтвор, като препоръчителна доза да се съблюдава до 20 мл БИОХУМАКС® за едно дърво.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ (ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ):

Допълнително се препоръчва ранно пролетно листно торене (пръскане) през кората с 2 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода през периода февруари – март.

ВИЗУАЛЕН ЕФЕКТ ОТ ТОРЕНЕТО С БИОХУМАКС®:

 • По-висок процент на прихващане – до 100 % (за новосъздадени насаждения);
 • Увеличава в абсолютни стойности на кореновата биомаса при третираните растения;
 • Повишава способността за презимуване и адаптация на растенията към стресови условия;
 • По-висока устойчивост към заболявания;
 • Промяна на пигментацията при листата към потъмняване и удължаване срока на съхранение на плодоветe след прибирането им.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТОРЕНЕТО С БИОХУМАКС®:

 • Повишава добива от готова продукция с до 25 %;
 • Потиска причинителите на някои гъбични и вирусни заболявания;
 • Мощно развитие на филизите и листната маса;
 • Подобрява вкусовите и ароматните качества на завръза;
 • Чувствително (с до 50 %) намалява съдържанието на нитрати в плодовете;
 • Повишава водозадържащата способност на почвата;
 • Създава предпоставки за по-добра аерация на почвите;
 • Намалява предпоставките, водещи до ветрова и водна ерозия на почвите;
 • Подобрява структурата и рохкостта на почвите;
 • Скъсява периода до узряване при семковите овощни видове с 12 до 14 дни, при костилковите с 5 до 10 дни;
 • Блокира приемането на тежки метали и радионуклеиди от растенията;
 • Повишава съдържанието на захари до 1 %;
 • Повишава способността на растенията да се справят със заболявания и повишаване на имунните им способности;
 • Подобрява утилизацията на хранителни вещества в растенията;
 • Подсилва пигментацията на листата и завръза, водещи до по-добър търговски вид;
 • Стимулира развитието на кореновата система;
 • Удължава срока на съхранение на набраните плодове с 1 до 3 дни.
Принтирай