Дини, пъпеши, тикви

ПРЕДПОСЕВНО ТРЕТИРАНЕ С БИОХУМАКС® НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ:

 • Семената се накисват при температура на въздуха 18 – 25 оС за период от 12 часа в 5 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода (напр. 50 мл от продукта в 1 л вода);
 • Обработените семена се разстилат тънко в закрито помещение, където престояват едно денонощие. Така третирания посевен материал трябва да бъдат засят най-късно до 3 денонощия след изсъхването.

ТОРЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА С БИОХУМАКС® СЛЕД ЗАСЯВАНЕ ПРИ ПОЛСКИ УСЛОВИЯ:

1-во листно торене (пръскане):
Пръскането се извършва във фаза 3-ти 5-и същински лист на растенията с доза от 2 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода (напр. 20 мл от продукта в 1 л вода).

2-ро листно торене (пръскане):
Пръскането се извършва във фаза преди масов цъфтеж на културите с доза от 2 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода (напр. 20 мл от продукта в 1 л вода).

3-то листно торене (пръскане):
Пръскането се извършва във фаза нарастване на завръза до размер орех с доза от 2 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода (напр. 20 мл от продукта в 1 л вода).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ:

За максимална ефективност по отношение увеличение на добива се препоръчва периодично листно торене (пръскане) след третото листно торене (пръскане) през интервал от 10 дни.

ВИЗУАЛЕН ЕФЕКТ ОТ ТОРЕНЕТО С БИОХУМАКС®:

 • След третиране на посевния материал с БИОХУМАКС® засятите семена поникват бързо и младите растения развиват силна и здрава коренова система;
 • Наблюдава се промяна пигментацията на листата към потъмняване, увеличение броя на женските цветове и вегетативната биомаса;
 • Подобрява се устойчивостта на бактериологични и вирусни заболявания.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТОРЕНЕТО С БИОХУМАКС®:

 • Чувствително (до 100 %) потиска появата на сиво и кореново гниене;
 • Увеличава добива до 30 %;
 • Увеличава съдържанието на захари до 2 %;
 • Увеличава сухоустойчивостта на растенията;
 • Ограничава свързването на радионуклеиди и тежки метали в почвата, както и възможността им да проникват в плодовете и метаболитния процес на растенията;
 • Ограничава процеса на натрупване нитрати в плодовете;
 • Скъсява времето за съзряване на плодовете с до 10 денонощия.

Принтирай