Лозови насаждения

ПРЕДПОСАДЪЧНА ОБРАБОТКА НА ФИДАНКИ С БИОХУМАКС®:

5 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода с работен разтвор 10 л на 100 корена. Накисване на корените в разтвора за период от 24 часа. Засаждането да се извърши непосредствено след изваждането на корените. Останалият разтвор може да се използва за кореново подхранване на новозасадените растения.

ТОРЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА СЛЕД ЗАСАЖДАНЕ ПРИ ПОЛСКИ УСЛОВИЯ:

1-во почвено торене (поливане):
1 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода с норма 100 л работен разтвор на декар до 14 дни след засаждането – при създаване на нови насаждения, и 2 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода с норма 100 л работен разтвор на декар при съществуващи насаждения в периода октомври – ноември.

2-ро почвено торене (поливане):
2 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода с норма 100 л работен разтвор на декар в началото на трайната пролетна вегетация.

1-во листно торене (пръскане):
При дължина на младите леторасти 10 – 15 см с доза 2 % разтвор.

2-ро листно торене (пръскане):
Преди масов цъфтеж с доза 2 % разтвор.

3-то листно торене (пръскане):
Във фаза избистряне на зърното с доза
2 % разтвор като препоръчителна доза да се съблюдава до 2 мл БИОХУМАКС® за един чукан.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ (ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ):

Допълнително се препоръчва ранно пролетно торене (пръскане) на кората с 2 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода през периода на месеците февруари – март.

ВИЗУАЛЕН ЕФЕКТ ОТ ТОРЕНЕТО С БИОХУМАКС®:

 • По-висок процент на прихващане – до 100 % (за новосъздадени насаждения);
 • Увеличение в абсолютни стойности на кореновата биомаса при третираните растения;
 • Повишение на способността за презимуване и адаптация на растенията към стресови условия;
 • По-висока устойчивост към заболявания, промяна на пигментацията при листата към потъмняване и удължаване срока на съхранение на гроздето след прибирането му.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРИ ТОРЕНЕ С БИОХУМАКС®:

 • Торенето с БИОХУМАКС® на лозовите насаждения е до 100 % алтернатива на минералното почвено торене;
 • Необходимата годишна торова норма БИОХУМАКС® за 1 дка плододаващи насаждения при изпълнение на всички препоръки на производителя възлиза на 23 л;
 • При съпоставка със следните норми за минерално почвено торене: Азот 12 15 кг активно вещество, Фосфор 5 7 кг активно вещество, Калий 3 6 кг активно вещество за 1 дка и остойностяване на минералните торове (в зависимост от цената на конкретния търговски продукт, транспортните разходи и др.) установяваме, че прилагането на БИОХУМАКС® води до преки икономии от използване на торове 8 до 12 % на декар.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТОРЕНЕТО С БИОХУМАКС®:

 • Повишава добива от продукция до 25 %;
 • Повишава съдържанието на захари при гроздето до 2 %;
 • Скъсява периода до узряване на гроздето с 710 дни;
 • Потиска причинителите на някои гъбични и вирусни заболявания;
 • Удължава срока на съхранение на набраното грозде с 1 – 3 денонощия;
 • Повишава водозадържащата способност на почвата;
 • Създава предпоставки за по-добра аерация на почвите;
 • Намалява предпоставките, водещи до ветрова и водна ерозия на почвите;
 • Подобрява структурата и рохкостта на почвите;
 • Подобрява вкусовите и ароматните качества на завръза;
 • Блокира приемането на тежки метали и радионуклеиди от растенията;
 • Повишава способността на растенията да се справят със заболявания и повишава имунните им способности;
 • Чувствително намалява съдържанието на нитрати в узрялото грозде – с до 50 %;
 • Повишава ферментационните способности на гроздето, обусловено от разградените при повишен метаболизъм в растенията хуминови и фулвинови киселини, намиращи се в състава на БИОХУМАКС® с до 50 %;
 • Подобрява утилизацията на хранителни вещества в растенията;
 • Подсилва пигментацията на листата и завръза, водещи до по-добър търговски вид;
 • Стимулира развитието на кореновата система;
 • Води до мощното развитие на филизите и листната маса.

Принтирай