Основни предимства

БИОХУМАКС® е сертифициран по FPR 2019/1009;

БИОХУМАКС® е сертифициран за използване в биоземеделие;

БИОХУМАКС® е с високо качество на течната субстанция;

БИОХУМАКС® е с висок процент на органичното вещество;

БИОХУМАКС® е с ниска торова норма на единица площ;

БИОХУМАКС® е лесен за дозировка;

БИОХУМАКС® е с конкурентна цена;

БИОХУМАКС® е с безупречна репутация при нашите клиенти вече повече от 20 години;

БИОХУМАКС® е с опаковка от 1 л и 10 л;

БИОХУМАКС® е с безплатна доставка до клиента в рамките на 24 часа;

БИОХУМАКС® не се предлага от търговски фирми, получавате го директно от производителя;

БИОХУМАКС® е защитен против фалшификации с перфо-код, намиращ се на етикета на продукта;

БИОХУМАКС® е регистриран в системата GS1 от Българска търговско-промишлена палата;

БИОХУМАКС® не съдържа синтетични добавки и ГМО;

БИОХУМАКС® не съдържа каквато и да е твърда фракция (липса на утайки или други вещества, водещи обикновено в практиката до запушване на дюзи в изпръскващите съоръжения и агрегати);

БИОХУМАКС® е смесим с всички пестицидни групи;

БИОХУМАКС® е хуматен продукт, по-голямата част от съдържащите се в състава му микро и макроелементи са в хелатна (усвоима за растенията) форма;

БИОХУМАКС® включен в международен патент;

БИОХУМАКС® се прилага на териториите на Австрия, Швейцария, Франция, Великобритания, Турция и Индия;

БИОХУМАКС® е с дълъг срок на годност от 60 месеца от датата на производство в оригиналната опаковка.