Есенно-зимни житни култури – пшеница и ечемик

ПРЕДПОСЕВНО ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА:

Предпосевно третиране на посевен материал от пшеница и ечемик с доза 300 – 500 мл за 100 кг семена (възможно е в комбинация с фунгицид).

ТОРЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА (СЛЕД СЕИТБА) ПРИ ПОЛСКИ УСЛОВИЯ:

1-во листно торене (пръскане):
Листно третиране във фаза 3-ти – 5-и лист на културата с доза 100 – 300 мл/дка.

2-ро листно торене (пръскане):
Листно третиране във фаза край на пролетно братене на културата с доза 100 – 300 мл/дка (възможно е в комбинация с хербицид).

3-то листно торене (пръскане):
Листно третиране (препоръчва се само при нужда) във фаза наливане на зърното на културата с доза 100 – 300 мл/дка (възможно е в комбинация с инсектицид по време на борбата с вредители).

РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ТРЕТИРАНЕ НА ПОСЕВНИЯ МАТЕРИАЛ С БИОХУМАКС®:

 • Дружно поникване на семената;
 • Повишава кълняемостта/процента покълнали семена;
 • Увеличава на кореновата и надземната биомаса с повече от 35 % в зависимост от сорта и агрометереологичните условия;
 • Бързо развива кореновата система за по-добро вкореняване на растенията;
 • Обогатява прикореновата зона на културите с хранителни вещества в т.ч. и усвоими хуминови, фулвокиселини и естествена почвена микрофлора;
 • Повишава съпротивителните способности на културите при кореново гниене (особено важно при монокултура);
 • Подобрява сухо- и студоустойчивостта на културата;
 • Предпазва младите кълнове от остатъчно действие на хербициди.

РЕЗУЛТАТИ СЛЕД 1-ВО ЛИСТНО ТОРЕНЕ (ПРЪСКАНЕ) С БИОХУМАКС®:

 • Стимулира формирането на здрав и силен възел на братене;
 • Укрепва имунната система на младите растения;
 • Гарантира оптимално хранене преди зимния период;
 • Осигурява зимен почвен запас от хранителни вещества;
 • Нормализира pH на почвата;
 • Дава възможност за редуциране на азотно-торовата норма.

РЕЗУЛТАТИ СЛЕД 2-РО ЛИСТНО ТОРЕНЕ (ПРЪСКАНЕ) С БИОХУМАКС®:

 • Води до увеличение на добивите с до 32 %;
 • Реализира преки икономии от използване на пестициди за борба с гъбичните и някои от вирусните заболявания;
 • Реализира преки икономии от използване на азотни торове;
 • Влияе положително при биосинтеза на глутен, протеин и аминокиселини, определящи качествата на зърното;
 • Подобрява метаболитните процеси през оставащата част от вегетацията на културите;
 • Неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата;
 • Осигурява необходимите за максимална изява на сортовете хранителни вещества.
Принтирай