Клубенови култури – картофи, моркови, ряпа, луковични, цвекло

ПРЕДПОСЕВНО ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА:

2 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода. Накисване на клубените в продължение на 24 часа. Възможна е обработка с помощта на разпръсквач (пулверизатор), обработените клубени или луковици се разстилат на закрито. С разпръсквача се правят 2 3 обработки с последователни превъртания, след това обработеният посевен материал се покрива с полиетилен за 24 часа. След откриване на семената се получава естествено просушаване. Така третираният посевен материал трябва да бъде засят до 3 денонощия.

ТОРЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА СЛЕД ЗАСЯВАНЕ ПРИ ПОЛСКИ УСЛОВИЯ:

1-во почвено торене (поливане):
Поливката се извършва с 1 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода и поливна норма 100 – 300 л вода на декар до 7 дни след засяването.

1-во листно торене (пръскане):
Пръскането се извършва с доза от 100 – 300 мл/дка или 2 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода при фаза 3-ти същински лист на културите.

2-ро листно торене (пръскане):
За картофи: Пръскането се извършва с доза от 100 – 300 мл/дка или 2 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода при фаза преди масов цъфтеж на културите.
За останалите: Пръскането се извършва с доза от 100 – 300 мл/дка или 2 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода при фаза бутонизация на културите.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРЕПОРЪКА (ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ):

За максимална ефективност по отношение увеличение на добива при картофите се препоръчва периодично листно торене (пръскане) след второто листно пръскане в период през 15 дни.

ВИЗУАЛЕН ЕФЕКТ ОТ ТОРЕНЕТО С БИОХУМАКС®:

 • След третиране на посевния материал с БИОХУМАКС® клубените развиват силна и здрава коренова система;
 • При правилно изпълнение на технологията на почвено торене (поливане), 1-во и 2-ро листно торене (пръскане) се наблюдава промяна пигментацията на листата към потъмняване, увеличение броя на цветовете и обема на вегетативната биомаса;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТОРЕНЕТО С БИОХУМАКС®:

 • Повишава добива от готова продукция до 60 %;
 • Чувствително (до 100 %) потиска появата на сиво гниене и черни петна по картофите;
 • Увеличава съдържанието на скорбяла при картофите до 15 %;
 • Ограничава свързването на радионуклеиди и тежки метали в почвата, както и възможността им да проникват в клубените и метаболитния процес на растенията;
 • Ограничава процеса на натрупване на нитрати в грудките.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ И БЕЛЕЖКИ:

 • Препоръчва се листното торене (пръскане) с разтвор на БИОХУМАКС® и вода да се извършва в ранните утринни часове (до 10:00 часа преди обяд) или в следобедните часове (след 17:00 часа);
 • Смесването на БИОХУМАКС® с други пестициди и торове, не влияе върху ефективността на продукта;
 • За подобряване проникващата способност на системните фунгициди при прилагане на БИОХУМАКС® в комбинация с такива да се добавя последен в работния разтвор;
 • При използване на гръбни или друг вид ръчни пръскачки да се съблюдава дозата на декар и зоните на застъпване при пръскането. За предпочитане са дюзи тип метла.
Принтирай