Механизъм на действие

Действията на продукта БИОХУМАКС® са в много и най-различни направления. Основна причина за комплексното благотворно влияние на продукта се дължи на високото съдържание на хуминови киселини и естествена почвена микрофлора в неговия състав. Хуминовите киселини са съединения със сложна структура, те не се разтварят във вода, с изключение на една малка част – фулвокиселините, но при обработка на техните основи те се превръщат в разтворими соли – хумати на калий, натрий и амоний. Именно разтворимите хумати са физиологично активни. Което е доказано с течение на времето, тези доказателства са се потвърждавали с експерименталната и научна работа на докторите на науките Ziechmann W., S. Bernhard, Piccolo A., Conte P., Cozzolino A., Guetzloff T. F. и др.

Многообразното въздействие на хуматите се обяснява с едновременното им въздействие върху всички съставни части на бъдещата реколта – вода, почва и растение. Прониквайки във водата, хуматите така променят нейната структура, че тя става по-организирана и по-близка до структурата на ледените кристали. В резултат водата придобива известни свойства на разтопена вода”, подобрявайки храненето на растенията. Прониквайки в почвата, хуматите възстановяват нейната структура – превръщат разтворимите форми на оловото, живака, кадмия и други вредни и радиоактивни елементи, включително отровните промишлени отпадъци и вредните за екологията химикали, в неразтворими. Освен това хуматите образуват сложни съединения с фосфора и микроелементите, които се усвояват лесно от растенията, а това рязко повишава ефективността на минералните торове. Прониквайки в растението и въздействайки му на клетъчно ниво, хуматите увеличават кълняемостта на семената, ускоряват развитието на растенията, стимулират образуването на ферменти, увеличават устойчивостта на засушаване, слани и радиация, увеличават клетъчната енергия, способстват за образуване на хлорофил, витамин С, захари, аминокиселини и други важни градивни вещества.

Хуматите регулират метаболизма на растенията като предотвратяват натрупването на нитрати, избирателно съдействат за проникване на йоните на калия в клетъчните мембрани.

Хуматите ускоряват водообмена, физиологичните и окислителните процеси, като допринасят за по-добро хранене, особено когато условията на хранене не отговарят на стандартите и има замърсяване с промишлени отпадъци.

Отглеждането на различни селскостопански култури – пшеница, царевица, картофи, краставици, салати и др., изисква използване на голямо количество азотни торове. Използването на хумати съкращава средно с 50 % нуждата от азотни добавки. В САЩ е доказано, че използването на хумати напълно предотвратява хлорозата и помага да се излекуват растенията от нея.

Един от основните проблеми на селското стопанство е ефективната асимилация на минералните торове. Проблемът е в това, че високоразтворимите калий и азот лесно се отмиват от почвата, а фосфатните торове, напротив, се свързват с йоните на Калия, Магнезия, Алуминия и Желязото, образувайки инертни неразтворими съединения. Присъствието на хумати значително увеличава ефективността на асимилацията на минерални торове. Асимилацията на азотни и калиеви торове се увеличава многократно поради облекченото (безпроблемно) проникване през клетъчните мембрани на активните вещества. Съчетанието на минералните торове с хумати гарантира пълната им асимилация.

Хуматите играят важна роля при транспортирането на микроелементите. Преди хиляди години те са акумулирали важните микроелементи в природата в достъпни за растенията форми. Обработката на растенията с хумати гарантира постоянното хранене на растенията с микроелементи.

Плодородието на почвата винаги се е свързвало с наличието на хумус в нея. Хуминовите вещества вземат участие в регулирането на практически всички свойства на почвите. Те са по-ефективни в ранните стадии от развитието на растенията.

Естествените спори на микроорганизми, които се съдържат в продукта БИОХУМАКС®, служат като „катализатор” при разграждането на растителните остатъци в почвата. При правилно използване на продукта тази органична „армия” от микроспори на ризосферни микроорганизми е в състояние да „върне” в почвата до 15 кг активно вещество Азот (N), 3 7 кг активно вещество Фосфор (P2O5), 5 – 8 кг активно вещество Калий (К2О).

При интерес и необходимост се обърнете към наш представител за повече информация.