Технически култури – кориандър, лен, коноп, тютюн, рапица, люцерна

ПРЕДПОСЕВНО ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА:

3 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода. Семената се накисват в приготвения разтвор и престояват в продължение на 48 часа. След изваждане се разстилат на равна повърхност и се оставят да просъхнат. Изсяването трябва да се извърши до 24 часа след изваждането на посевния материал от разтвора.

ТОРЕНЕ НА РАЗСАД:

1-во листно торене (пръскане):
Във фаза 1-ви 3-ти същински лист на растението с доза 50 – 100 мл/дка.

1-во почвено торене (поливане):
Поливането на разсад се извършва във фаза 3-ти – 4-ти същински лист на разсада с доза 1 л/дка или 2 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода с поливна норма 100 300 л/дка.

ТОРЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА (СЛЕД РАЗСАЖДАНЕ) ПРИ ПОЛСКИ УСЛОВИЯ:

1-во листно торене (пръскане):
Пръскането на новоразсадените растения се извършва 7 10 дни след изнасяне разсада на полето във фаза 3-ти същински лист с доза от 200 мл/дка или 2 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода.

2-ро листно торене (пръскане):
Пръскането се извършва във фаза 7-и8-и същински лист на растенията с доза от 100 – 300 мл/дка или 2 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРЕПОРЪКА (ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ):

Препоръчва се едно почвено торене (поливане) при фаза преди масов цъфтеж с доза 1 л/дка или 2 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода с поливна норма 100 300 л/дка.

ВИЗУАЛЕН ЕФЕКТ ОТ ТОРЕНЕТО С БИОХУМАКС®:

 • След третиране на посевния материал се наблюдава повишена кълняемост и дружно поникване на семената;
 • След правилно торене при отглеждането на разсад се наблюдава промяна в пигментацията на листата към потъмняване;
 • Мощно се развива кореновата система при младите растения;
 • Подобрява се устойчивостта на бактериологични и вирусни заболявания;
 • Подобрява се адаптивността и закалката на разсада към полски условия;
 • При полско отглеждане на растенията се наблюдава увеличение на листната маса в абсолютни стойности и нарастване на кореновата биомаса.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТОРЕНЕТО С БИОХУМАКС®:

 • Увеличава с един броя на откосите при люцерната и тревните терени;
 • Увеличава масата на тютюневите листа до 60 %;
 • Ускорява цъфтежа и узряването на семената;
 • Ограничава свързването на радионуклеиди и тежките метали в почвата;
 • Алтернатива e на минералното торене при отглеждане на тютюн и люцерна до 100 %;
 • Потиска причинителите на някои гъбични и вирусни заболявания;
 • Блокира нитратите в почвата и ги превръща в недостъпни за растенията форми.

Принтирай