Зеленчукови култури

ПРЕДПОСАДЪЧНА ОБРАБОТКА НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ (СЕМЕНА):

2 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода. Накисване на семената в продължение на 24 часа, след това семената се разстилат на равна повърхност и се сушат на закрито до 24 часа. Изсяването трябва да се извърши до 24 часа след изсушаването.

ПОЛИВАНЕ НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ (РАЗСАД):

Непосредствено след пикиране и засаждане на разсада се приготвя 5 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода в количество достатъчно за поливане на прикореновата зона на засадения разсад. При поливане на всяко растение трябва да се внимава, така приготвения разтвор да не докосва листната маса на новопосадените растения.

1-во листно торене (пръскане):
Във фаза 3-ти5-и същински лист на растението с доза 100 – 300 мл/дка.

1-во почвено торене (поливане):
5 – 7 денонощия след първото листно торене (пръскане) с доза 100 – 300 мл/дка.

ТЕХНОЛОГИЯ:

Препоръчват се общо 6 до 8 третирания през интервал от 5 – 7 денонощия като се редуват листно пръскане с почвено поливане. Пръсканията и поливанията да се извършват в сутрешните часове, най-късно до 10:00 часа преди обяд и след 17:00 часа след обяд. Ако се налага БИОХУМАКС® да се смесва с други пестициди и/или торове да се добавя последен в разтвора.

ВИЗУАЛЕН ЕФЕКТ ОТ ДЕЙСТВИЕТО НА БИОХУМАКС®:

 • След третирането на посевния материал кълняемостта се повишава;
 • След третиране на разсада се повишава %-та на прихванатите растения до 100 %;
 • След 1-во листно торене (пръскане) се наблюдава промяна пигментацията на листата към потъмняване и по-наситена окраска, увеличава се обема на листната маса;
 • След изпълнение на технологията за цялостно прилагане се увеличава общата маса на кореновата система и завръза;
 • Подобрява рохкостта, оструктуряването и хуминизацията на почвата.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ:

 • Повишава кълняемостта;
 • Повишава добива до 30 %;
 • Повишава съдържанието на сухи вещества в завръза;
 • Подобрява ароматните и вкусови качества на зеленчуците;
 • Спомага за намаление съдържанието на нитрати в зеленчука;
 • Потиска причинителите на мани;
 • Води към по-ранно съзряване с до 10 дни;
 • Допринася за по-добър търговски вид.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ И БЕЛЕЖКИ:

 • Препоръчва се листното торене (пръскане) с разтвор от БИОХУМАКС® и вода да се извършва в ранните утринни часове (до 10:00 часа преди обяд) или в следобедните часове (след 17:00 часа);
 • Смесването на БИОХУМАКС® с други пестициди и торове, не влияе върху ефективността на продукта;
 • За подобряване проникващата способност на системните фунгициди при прилагане на БИОХУМАКС® в комбинация с такива да се добавя последен в работния разтвор;
 • При използване на гръбни или друг вид ръчни пръскачки да се съблюдава дозата на декар и зоните на застъпване при пръскането. За предпочитане са дюзи тип метла.
Принтирай