Зърнено-бобови култури – фъстъци, грах, фасул, ориз, соя, памук

ПРЕДПОСАДЪЧНА ОБРАБОТКА НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ:

2 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода, с работен разтвор 2 4 л на 100 кг семена.

1-во листно торене (пръскане):
Във фаза 2-ри – 3-ти същински лист с доза 100 – 300 мл/дка.

2-ро листно торене (пръскане):
Във фаза преди масов цъфтеж с доза 100 – 300 мл/дка.

ТЕХНОЛОГИЯ:

Препоръчва се късно пролетно листно торене (пръскане) в период 20 25 дни след 2-ро листно торене (пръскане) с доза 100 – 300 мл/дка.

ВИЗУАЛЕН ЕФЕКТ ОТ ДЕЙСТВИЕТО НА БИОХУМАКС®:

  • При третиране на семената – мощно и хармонично развитие на кореновата система;
  • След 1-во листно торене – бързо развитие на кореновата система, стъблото и листната маса, промяна на пигментацията на листата към потъмняване;
  • След 2-ро листно торене – увеличение броя на плодоносните стебла, броя на женските цветове, количеството на пъпките, теглото и размера на шушулките.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ:

  • Увеличава добива при фъстъци до 30 %, боб до 12 %, соя до 30 %, памук до 15 %, грах до 30 %;
  • Увеличава съдържанието на сухи вещества при бобовите култури, както и тяхното хектолитрово тегло;
  • Намалява нуждата от минерални торове до 50 %;
  • Чувствително (до 100 %) потиска появата на сиво гниене, септориоза, пирикуляриоза при ориза, бактерии на гумоза при памука;
  • Стимулира имунната система на растенията и след правилното му прилагане получената маса за реколтиране е здрава и свободна от зарази.

Принтирай