Екологични предимства

БИОХУМАКС® е безопасен за употреба;

БИОХУМАКС® е произведен със 100 % натурални суровини и не води до фитотоксични ефекти за растенията;

БИОХУМАКС® е на водна основа;

БИОХУМАКС® е от групата на Калиево-хуматните почвени подобрители с високо съдържание на органичен Въглерод, Калий и Азот;

Хуминовите киселини в състава на продукта се свързват с тежките метали в почвата и ги превръщат в неподвижни” (недостъпни) форми за растенията;

БИОХУМАКС® е безопасен за насекоми, птици и животински видове;

БИОХУМАКС® притежава зелена точка” за рециклиране на отпадъците след използване на продукта;

Прилагането на БИОХУМАКС® благоприятства процеса на разграждане на растителните и животински отпадъци в почвата.