Пролетнo-житни култури – царевица, сорго и маслодаен слънчоглед

ПРЕДПОСЕВНО ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА:

Предпосевно третиране на посевен материал от царевица и слънчоглед с доза 300 – 500 мл за 100 кг семена (възможно е в комбинация с фунгицид).

1-во листно торене (пръскане):
Листно третиране във фаза 3-ти до 5-и същински лист на културата с доза 100 – 300 мл/дка.

2-ро листно торене (пръскане):
Листно третиране във фаза 7-и8-и същински лист на културата с доза 100 – 300 мл/дка (възможно е в комбинация с хербицид).

РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ТРЕТИРАНЕ НА ПОСЕВНИЯ МАТЕРИАЛ С БИОХУМАКС®:

 • Дружно поникване на семената;
 • Повишава кълняемостта/процента покълнали семена;
 • Бързо развитие на кореновата система, в резултат на което е налице по-добро вкореняване на младите растения;
 • Подобрява имунните способности на растенията при покълване;
 • Предпазва младите кълнове от остатъчно действие на хербициди в почвата;
 • Обогатява прикореновата зона на културите с хранителни вещества в т.ч. и усвоими хуминови, фулвокиселини и естествена почвена микрофлора;
 • Подобрява сухо- и студоустойчивостта на културата.

РЕЗУЛТАТИ СЛЕД 1-ВО ЛИСТНО ТОРЕНЕ (ПРЪСКАНЕ) С БИОХУМАКС®:

 • Способства за подобряване аерацията на почвите и хумусообразуването;
 • Гарантира наличието на достатъчно микроелементи, необходими за оптималното хранене на културите;
 • Дава възможност за редуциране на азотно-торовата норма;
 • Блокира натрупването на нитратен азот в растенията;
 • Ускорява метаболизма, в следствие на което естествено се съкращава периодът на вегетация с 5 до 12 денонощия;
 • Хранителните вещества и органичните комплекси благоприятстват максималната изява на хибридния потенциал;
 • Води до промяна пигментацията на вегетативната маса към потъмняване;
 • Увеличава кореновата и вегетативната биомаса с повече от 35 % в зависимост от хибридните особености и агрометереологичните условия.

РЕЗУЛТАТИ СЛЕД 2-РО ЛИСТНО ТОРЕНЕ (ПРЪСКАНЕ) С БИОХУМАКС®:

 • Води до увеличение на добивите от зърно с до 35 %;
 • Приложен съгласно технологията способства увеличение на протеиновото съдържание на царевицата с до 2 % и масления градус при слънчогледа с до 2 пункта;
 • Ограничава свързването на радионуклеиди и тежки метали в почвата;
 • Спомага за запазване на растенията при нападение от бактериални и някой вирусни заболявания;
 • Подобрява метаболитните процеси през оставащата част от вегетацията на културите;
 • Увеличава абсолютното тегло на зърното.
 • Повишава толерантността на културите към засушавания.

Принтирай