Биохумакс ® - Овощни култури слънчоглед пшеница царевица клубенни култури овощни култури лозови насаждения розови насаждения
Biohumax Biohumax
 

Овощни култури

ПРЕДПОСАДЪЧНА ОБРАБОТКА НА ФИДАНКИ:

5% разтвор на БИОХУМАКС® във вода. Накисване на корена в разтвора за период от 24 часа. Работният разтвор да се прилага в доза 10 - 15 литра на 100 корена. Засаждането да се извърши непосредствено след изваждането на корените. Останалият разтвор може да се използва за кореново подхранване на новозасятите фиданки.

ТОРЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА СЛЕД ЗАСАЖДАНЕ ПРИ ПОЛСКИ УСЛОВИЯ:

1-во почвено торене (поливане):
1% разтвор на БИОХУМАКС® във вода с норма 100 л. работен разтвор на декар до 14 дни след засаждането – при създаване на нови насаждения и 1% разтвор на БИОХУМАКС® във вода с норма 100 л. работен разтвор на декар при съществуващи насаждения в периода октомври - ноември.
2-ро почвено торене (поливане):
1% разтвор на БИОХУМАКС® във вода с норма 100 л. работен разтвор на декар в начало на трайната пролетна вегетация.
1-во листно торене (пръскане):
Преди масов цъфтеж., в доза 1% разтвор.
2-ро листно торене (пръскане):
При дължина на младите леторасти 10 – 15 см., в доза 1% разтвор. Преди масов цъфтеж, в доза 1% разтвор.
3-то листно торене (пръскане):
Във фаза нарастване на завръза, в доза 1% разтвор като препоръчителна доза да се съблюдава до 20 мл. БИОХУМАКС® за едно дърво.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ (ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ):

Допълнително се препоръчва ранно пролетно листно торене (пръскане) през кората с 2% разтвор на БИОХУМАКС® във вода през периода февруари - март.

ВИЗУАЛЕН ЕФЕКТ ОТ ТОРЕНЕТО С БИОХУМАКС®:

След прилагане на БИОХУМАКС® се отчита: по-висок процент на прихващане – до 100% (за новосъздадени насаждения); увеличение в абсолютни стойности на кореновата биомаса при третираните растения; повишение на способноста за презимуване и адаптация на растенията към стресови условия; по-висока устойчивост към заболявания; промяна на пигментацията при листата към потъмняване и удължаване срока на съхранение на плодоветe след прибирането им.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТОРЕНЕТО С БИОХУМАКС®:

 • Повишаване на водозадържащата способност на почвата;
 • Създаване на предпоставки за по-добра аерация на почвите;
 • Намаляване на предпоставките, водещи до ветрова и водна ерозия на почвите;
 • Подобряване на структурата и рохкостта на почвите;
 • Подобряване на вкусовите и ароматните качества на завръза;
 • Скъсяване на периода до узряване при семковите овощни видове с 12 до 14 дни, при костилковите с 5 до 10 дни;
 • Блокиране на приемането на тежки метали и радионуклеиди от растенията;
 • Повишаване на съдържанието на захари до 1%;
 • Повишаване на способността на растенията да се справят със заболявания и повишаване на имунните им способности;
 • Чувствително (с до 50%) намаляване на съдържанието на нитрати в плодовете;
 • Подобряване на утилизацията на хранителни вещества в растенията;
 • Подсилване на пигментацията на листата и завръза, водещи до по-добър търговски вид;
 • Стимулира развитието на кореновата система;
 • Мощно развитие на филизите и листната маса;
 • Удължаване на срока на съхранение на набраните плодове с 1 до 3 дни;
 • Повишаване на добива от готова продукция с до 25%;
 • Подтиска причинителите на някои гъбични и вирусни заболявания.

    Всички права запазени © 2021 Проджект България Агро Груп ООД
EN BG RO RO