Биохумакс ® - oсновни предимства слънчоглед пшеница царевица клубенни култури овощни култури лозови насаждения розови насаждения
Biohumax Biohumax
 

Основни предимства

 • високо качество на течната субстанция
 • висок процент на органичното вещество(хумус)
 • ниска торова норма на единица площ
 • лесен за дозировка
 • ниска цена
 • опаковка от 1 литър и от 0,250 литра
 • доставка до клиента в рамките на 24 часа
 • консултации и помощ от търговските представители за клиента след закупуването на продукта
 • защитен с перфо-код, намиращ се на етикета на продукта
 • регистрация в Българска търговско-промишлена палата
 • липса на каквато и да е твърда фракция в състава му (липса на утайки или други вещества, водещи обикновено в практиката до запушване на дюзи в изпръскващите съоръжения)
 • смесимост с всички пестицидни групи
 • хуматен продукт; по-голямата част от съдържащите се в състава му микроелементи и макроелементи са в хелатна (усвоима за растенията) форма
 • включен в международен патент
 • регистриран за употреба на територията на Австрия, Испания, Швейцария, Молдова, Великобритания
 • наличие в състава му на естествена почвена микрофлора
 • годност на продукта 36 месеца от датата на производство в оригиналната опаковка
 • прилагането на технологията води до по-добра студоустойчивост и сухоустойчивост на растенията
 • неналичие на генно модифицирани микроорганизми в състава му

    Всички права запазени © 2021 Проджект България Агро Груп ООД
EN BG RO RO