Биохумакс ® - физико-химичен състав слънчоглед пшеница царевица клубенни култури овощни култури лозови насаждения розови насаждения
Biohumax Biohumax
 

Физико-химия

БИОХУМАКС® е течен органичен тор на база продукт от Червен Калифорнийски червей (Lumbrocum Rubellis) и Тигров червей (Perionus Escavatus). Представлява тъмнокафява течност с киселинност около 9 pH . Продуктът съдържа ризосферни микроорганизми. Всяка произведена партида е с отделен номер и протокол за химически състав, издаван от оторизираната лаборатория на Министерство на земеделието и горите на България. В състава на продукта няма синтетични добавки и генно модифицирани организми. Характеризира се с високо съдържание на хуминови киселини, главно под формата на калиеви хумати. Съдържа още фулвокиселини, фитохормони, незаменими аминокиселини – аспаргин, глутамин, валин, метеонин, лизин и др., микроелементи в хелатна форма.

Желязо (Fe) >0,0010 %;
Манган (Mn) >0,0010 %;
Бор (B) >0,0001 %;
Молибден (Мо) 0,0001 %.
Цинк (Zn) 0,0012 %;
Мед (Cu) 0,0005 %.

Съдържанието на хумус е в границите 0,35 до 0,55 %, съдържанието на макроелементи в mg/dm3 за общите и усвоими форми e както следва:

Азот > 500 , представен главно под формата на нитратен азот;
Фосфор > 100;
Калий > 3500;
Калций> 220;
Магнезий > 200.

Продуктът е в течна форма, тъмнокафяв цвят, без характерен мирис, киселиността е в граници 9 до 10 pH. Съдържа хуминова и фулво киселини, както и макро и микро елементи в хелатна форма. Не променя своите качества при съхранение при температурен режим в границите от 5 до 25 С. Оптималният срок на годност е 36 месеца от датата на производство.

    Всички права запазени © 2021 Проджект България Агро Груп ООД
EN BG RO RO