Биохумакс ® - Дървесни видове – широколистни и иглолистни слънчоглед пшеница царевица клубенни култури овощни култури лозови насаждения розови насаждения
Biohumax Biohumax
 

Дървесни видове – широколистни и иглолистни

ПРЕДПОСАДЪЧНА ОБРАБОТКА НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ:

5% разтвор на БИОХУМАКС® във вода. Накисване на корена в разтвора за период от 24 часа. Засаждането да се извърши непосредствено след изваждането на корените. Останалият разтвор може да се използва за кореново подхранване на новозасятите фиданки.

ТОРЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА:

1-во почвено торене(поливане):
1% разтвор на БИОХУМАКС® във вода с норма 3 - 5 л. работен разтвор на растение до 14 дни след засаждане и 1% разтвор на БИОХУМАКС® във вода с норма 150 – 300 л. работен разтвор на декар при съществуващи насаждения през месец март.
2-ро почвено торене(поливане):
1% разтвор на БИОХУМАКС® във вода с норма 3 - 5 л. работен разтвор на растение в периода на трайната пролетна вегетация.
1-во листно торене(пръскане):
При дължина на младите леторасти 20 – 25 см., в доза 1% разтвор.
2-ро листно торене(пръскане):
Преди масов цъфтеж в доза 1% разтвор.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ (ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ):

Допълнително се препоръчва зимно листно торене(пръскане) през кората с 2% разтвор на БИОХУМАКС® във вода през месец февруари.
При листно третиране на иглолистни дървесни видове да се използва прилепител!

ВИЗУАЛЕН ЕФЕКТ ОТ ТОРЕНЕТО С БИОХУМАКС®:

След прилагане на БИОХУМАКС® се отчита: по-висок процент на прихващане – до 100% (за новосъздадени насаждения); увеличение в абсолютни стойности на кореновата биомаса при третираните растения; повишение на способноста за презимуване и адаптация на растенията към стресови условия; по-висока устоичивост към заболявания, промяна на пигментацията при листата към потъмняване.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРИ ТОРЕНЕ С БИОХУМАКС®:

Торенето с БИОХУМАКС® на дървесните насаждения е до 100% алтернатива на минералното почвено торене. Необходимата годишна торова норма от БИОХУМАКС® за 1 декар плододаващи насаждения при изпълнение на всички препоръки на производителя възлиза на 2,3 литра. При съпоставка със следните норми за минерално почвено торене: Азот 12-15 кг. а.в., Фосфор 5-7 кг. а.в., Калий 3-6 кг. а.в. за 1 декар и остойностяване на минералните торове(в зависимост от цената на конкретния търговски продукт, транспортните разходи и др.) установяваме, че прилагането на БИОХУМАКС® води до преки икономии от използване на торове с 8 до 12% на декар.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТОРЕНЕТО С БИОХУМАКС®:

 • Повишава водозадържащата способност на почвите;
 • Създава предпоставки за по-добра аерация на почвите;
 • Намалява предпоставките, водещи до ветрова и водна ерозия на почвите;
 • Подобрява структурата на почвите;
 • Блокира приемането на тежки метали и радионуклеиди от растенията;
 • Повишава способността на растенията да се справят със заболявания и повишава имунните им способности;
 • Подобрява утилизацията на хранителни вещества в растенията;
 • Подсилва пигментацията на листата и завръза.
 • Стимулира развитието на кореновата система;
 • Води до мощно развитие на стъблото, филизите и листна маса при дървесните видове;
 • Подтиска причинителите на някои гъбични и вирусни заболявания.

    Всички права запазени © 2021 Проджект България Агро Груп ООД
EN BG RO RO