Биохумакс ® - микробиология слънчоглед пшеница царевица клубенни култури овощни култури лозови насаждения розови насаждения
Biohumax Biohumax
 

Микробиология

В състава на БИОХУМАКС® вземат участие над 50 вида бактерии и не по-малко от 9 вида гъби. Тези видове може да се разделят според температурния им диапазон на психрофили (t<20С°), мезофили (t=20-40С°) и термофили (t>40С°). Микроорганизмите, които преобладават в крайния продукт са мезофили.

Макар, че количеството на бактериите в компоста е много голямо (108 -109 клетки на 1 g влажен компост), поради малките им размери те съставляват по-малко от 50 % от общата микробна биомаса. Някои видове (от род Bacillus, Clostridium) образуват ендоспори, които издържат значителни температури и изсушаване. Актиномицетите растат значително по-бавно от бактериите и гъбите и на ранните етапи от компостирането не им правят конкуренция. Те се появяват на по-късните стадии от процеса, когато станат твърде много и формират на дълбочина 10 cm от повърхността добре видим слой от актиномицети с бял или сив цвят. Те достигат до 105-108 клетки на 1 g влажен компост, което е по-малко в сравнение с бактериите. Гъбите играят важна роля в деструкцията на целулозата и състоянието на компостируемата маса трябва да се регулира така, че да се оптимизира тяхната активност. Важен фактор се явява температурата, тъй като гъбите загиват при t<55С°. Сред гъбите са отделени както термофили (растат при t=50С°), така и мезофилни (растат при t=28С°). След понижаване на температурата те отново се разпространяват из по-хладните зони по целия обем.

    Всички права запазени © 2021 Проджект България Агро Груп ООД
EN BG RO RO