Биохумакс ® - икономически предимства слънчоглед пшеница царевица клубенни култури овощни култури лозови насаждения розови насаждения
Biohumax Biohumax
 

Икономически предимства

  • сравнен на база хранителен еквивалент с подобни продукти на пазара е най-изгоден на единица площ
  • прилагането на технологията при всички култури води до преки икономии от химически торове от 1 до 5 евро на декар (10 до 50 евро на хектар)
  • прилагането на технологията при всички култури води до реализиране на добавка в добива до 60 %, в сравнение с конвенционалните методи за торене
  • прилагането на технологията при всички култури води до реализиране на добавка в добива до 70%, в сравнение с подобни торове и хранителни добавки
  • ниски разходи за транспортиране на продукта, в сравнение с конвенционалните и с някои от биологичните торове
  • внасянето на продукта в посевите става по време, когато се извършват пръскания срещуу плевели, заболявания и вредители, и комбинирането му с други пестициди води до икономии на време, горива и заплати
  • финансови бонус схеми, предлагани ежегодно от фирмата производител, водещи до преки икономии на парични средства
  • намалява риска от загуба на посевен материал в следствие от непоникване на семената и неприхващане на посадъчен материал с до 15 %
  • продуктът спомага за изграждане на мощна коренова система, което за есенно зимните култури и младите трайни насаждения е гаранция за по-малки загуби на растения и посадъчен материал след презимуването им
  • прилагането на продукта води до намаляване на нуждата от борба с икономически важни заболявания при растенията и някои фитопатогени, живеещи в почвата

    Всички права запазени © 2021 Проджект България Агро Груп ООД
EN BG RO RO