Биохумакс ® - екологични предимства слънчоглед пшеница царевица клубенни култури овощни култури лозови насаждения розови насаждения
Biohumax Biohumax
 

Екологични предимства

  • безопасен е за употреба
  • произведен е със 100% натурални суровини и не води до фитотоксични ефекти за околната среда
  • продуктът е на водна основа
  • от групата на Калиево-хуматните торове (основните аналогови продукти са Натриеви хумати), високо съдържание на Калий и избягване на негативните ефекти от внасяне на Натрий в метаболизма на растението
  • хуминовите киселини в състава на продукта се свързват с тежките метали в почвата и ги превръщат в “неподвижни”(недостъпни) форми за растенията
  • безопасен за насекоми, птици и животински видове
  • наличие на “зелена точка” за рециклиране на отпадъците след използване на продукта
  • продуктът представлява воден извлек на хумати от ломбрикомпост от Червен Кaлифорнийски Червей
  • прилагането на продукта благоприятства процеса на разграждане на растителните и животински отпадъци в почвата

    Всички права запазени © 2021 Проджект България Агро Груп ООД
EN BG RO RO