Биохумакс ® - Клубенни култури слънчоглед пшеница царевица клубенни култури овощни култури лозови насаждения розови насаждения
Biohumax Biohumax
 

Клубенни култури – картофи, моркови, ряпа, посадъчни клубени, луковични, цвекло

ПРЕДПОСЕВНО ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА:

2% разтвор на БИОХУМАКС® във вода. Накисване на клубените в продължение на 24 часа. Възможна е обработка с помоща на разпръсквач (пулверизатор), обработените клубени или луковици се разстилат на закрито. С разпръсквача се правят 2–3 обработки с последователни превъртания, след това обработеният посевен материал се покрива с полиетилен за 24 часа. След откриване на семената се получава естествено просушаване. Така третирания посевен материал трябва да бъде засят до 3 денонощия.

ТОРЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА СЛЕД ЗАСЯВАНЕ ПРИ ПОЛСКИ УСЛОВИЯ:

1-во почвено торене (поливане):
Поливката се извършва с 1% разтвор на БИОХУМАКС® във вода и поливна норма 100 - 300 л. вода на декар до 7 дни след засяването.
1-во листно торене(пръскане):
Пръскането се извършва с доза от 100 мл. на декар или 1% разтвор от БИОХУМАКС® във вода при фаза 3-ти същински лист на културите.
2-ро листно торене (пръскане):
За картофи: Пръскането се извършва с доза от 100 мл. на декар или 1% разтвор от БИОХУМАКС® във вода при фаза преди масов цъфтеж на културите.
За останалите: Пръскането се извършва с доза от 100 мл. на декар или 1% разтвор от БИОХУМАКС® във вода при фаза бутонизация на културите.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРЕПОРЪКИ (ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ):

За максимална ефективност по отношение увеличение на добива при картофите се препоръчва периодично листно торене (пръскане) след второто листно пръскане в период през 15 дни.

ВИЗУАЛЕН ЕФЕКТ ОТ ТОРЕНЕТО С БИОХУМАКС®:

След третиране на посевния материал с БИОХУМАКС® клубените развиват силна и здрава коренова система. При правилно изпълнение на технологията на почвено торене(поливане), 1-во и 2-ро листно торене(пръскане) се наблюдава промяна пигментацията на листата към потъмняване, увеличение броя на женските цветове и вегетативната биомаса. При цветните видове има увеличение наситеността на окраската.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТОРЕНЕТО С БИОХУМАКС®:

  • повишава добива от готова продукция до 60%;
  • чувствително (до 100%) подтиска появата на сиво гниене и черни петна по картофите;
  • увеличава съдържанието на скорбяла при картофите до 15%;
  • при цветята увеличава броя на съцветията и тяхната големина;
  • ограничава свързването на радионуклеиди и тежки метали в почвата, както и възможността им да проникват в клубените и метаболичния процес на растенията;
  • ограничава процеса на натрупване на нитрати в грудките.

    Всички права запазени © 2021 Проджект България Агро Груп ООД
EN BG RO RO