Биохумакс ® - Технически култури слънчоглед пшеница царевица клубенни култури овощни култури лозови насаждения розови насаждения
Biohumax Biohumax
 

Технически култури – кориандър, лен, коноп, тютюн, рапица, люцерна, многогодишни и декоративни треви

ПРЕДПОСЕВНО ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА:

2% разтвор на БИОХУМАКС® във вода. Семената се накисват в приготвения разтвор и престояват в продължение на 48 часа. След изваждане се разстилат на равна повърхност и се оставят да просъхнат. Изсяването трябва да се извърши до 24 часа след изваждането на посевния материал от разтвора.

ТОРЕНЕ НА РАЗСАД:

1-во листно торене(пръскане):
Във фаза 1-ви, 3-ти същински лист на растението, в доза 50 мл./дка.
1-во почвено торене(поливане):
Поливането на разсад от тютюн се извършва с доза 1 л. на декар или 1 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода при фаза 3-ти – 4-ти същински лист на разсада с поливна норма 100 до 300 литра на декар.

ТОРЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА (СЛЕД РАЗСАЖДАНЕ) ПРИ ПОЛСКИ УСЛОВИЯ:

1-во листно торене(пръскане):
Пръскането на новоразсадените растения се извършва 7-10 дни след изнасяне разсада на полето с доза от 100 мл. на декар или 1 % разтвор от БИОХУМАКС® във вода – за тютюна, а за останалите във фаза 3-ти същински лист.
2-ро листно торене(пръскане):
Пръскането се извършва с доза от 100 мл. на декар или 1 % разтвор от БИОХУМАКС® във вода при фаза 7-ми, 8-ми същински лист на растенията.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРЕПОРЪКИ (ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ):

Препоръчва се едно почвено торене(поливане) с доза 1 л. на декар или 1 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода при фаза преди масов цъфтеж с поливна норма 100 до 300 литра на декар.

ВИЗУАЛЕН ЕФЕКТ ОТ ТОРЕНЕТО С БИОХУМАКС®:

След третиране на посевния материал се наблюдава повишена кълняемост и дружно поникване на семената.
След правилно торене при отглеждането на разсад се наблюдава промяна в пигментацията на листата към потъмняване. Мощно се развива кореновата система при младите растения. Подобрява се устойчивостта на бактериологични и вирусни заболявания. Подобрява се адаптивността и закалката на разсада към полски условия.
След правилно торене при полското отглеждане на растенията се наблюдава увеличение на листната маса в абсолютни стойности и нарастване на кореновата биомаса.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТОРЕНЕТО С БИОХУМАКС®:

  • увеличава с един броя на откосите при люцерната и тревните терени;
  • увеличава масата на тютюневите листа до 60 %;
  • ускорява цъфтежа и узряването на семената;
  • ограничава свързването на радионуклеиди и тежките метали в почвата;
  • алтернатива e на минералното торене при отглеждане на тютюн и люцерна до 100%;
  • подтиска причинителите на някои гъбични и вирусни заболявания;
  • блокира нитратите в почвата и ги превръща в недостъпни за растенията форми.

    Всички права запазени © 2021 Проджект България Агро Груп ООД
EN BG RO RO