Биохумакс ® - Зърнено-бобови култури слънчоглед пшеница царевица клубенни култури овощни култури лозови насаждения розови насаждения
Biohumax Biohumax
 

Зърнено - бобови култури – фъстъци, грах, фасул, ориз, соя, памук

ПРЕДПОСАДЪЧНА ОБРАБОТКА НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ:

2% разтвор на БИОХУМАКС® във вода с допустимо количество вода до 4 л. на 100 кг. семена. Третирането се извършва с помощта на съоръжения за обеззаразяване.

1-во листно торене (пръскане):
Във фаза 2-ри – 3-ти същински лист, в доза 100 мл./дка.
2-ро листно торене (пръскане):
Във фаза преди масов цъфтеж, в доза 100 мл./дка.

ТЕХНОЛОГИЯ:

Препоръчва се късно пролетно листно торене (пръскане) 20 до 25 дни след 2-ро листно торене (пръскане), в доза 100 мл./дка.

ВИЗУАЛЕН ЕФЕКТ ОТ ДЕЙСТВИЕТО НА БИОХУМАКС®:

При третиране на семената - мощно и хармонично развитие на кореновата система.
След 1-во листно торене - бързо развитие на кореновата система, стъблото и листната маса, промяна на пигментацията на листата към потъмняване.
След 2-ро листно торене - увеличение броя на плодоносните стебла, броя на женските цветове, количеството на пъпките, теглото и размера на шушулките.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ:

  • чувствително (до 100%) подтиска появата на сиво гниене, септориоза, перикуляриоза при ориза, бактерии на гоммоза при памука;
  • увеличава добива при фъстъци до 30%, боб до 12%, соя до 30%, памук до 15%, грах до 30%;
  • увеличава съдържанието на сухи вещвества при бобовите култури, както и тяхното хектолитрово тегло;
  • намалява нуждата от минерални торове до 50%;
  • стимулира имунната система на растенията и след правилното му прилагане получената маса за реколтиране е здрава и свободна от зарази.

    Всички права запазени © 2021 Проджект България Агро Груп ООД
EN BG RO RO