Биохумакс ® - Розови насаждения слънчоглед пшеница царевица клубенни култури овощни култури лозови насаждения розови насаждения
Biohumax Biohumax
 

Розови насаждения

ПРЕДПОСАДЪЧНА ОБРАБОТКА НА ФИДАНКИ:

5% разтвор на БИОХУМАКС® във вода. Накисване на корена в разтвора за период от 24 часа. Работният разтвор да се прилага в доза 10 литра на 100 корена. Засаждането да се извършва не по-късно от 24 часа след изваждане на корените от разтвора. Останалият разтвор може да се използва за кореново подхранване на новозасятите фиданки.

ТОРЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА СЛЕД ЗАСАЖДАНЕ ПРИ ПОЛСКИ УСЛОВИЯ:

1-во почвено торене (поливане):
1% разтвор на БИОХУМАКС® във вода с норма 100 л. работен разтвор на декар до 14 дни след засаждането – при създаване на нови насаждения и 1 % разтвор на БИОХУМАКС® във вода с норма 100 л. работен разтвор на декар при съществуващи насаждения в периода месец октомври - ноември.
2-ро почвено торене(поливане):
1% разтвор на БИОХУМАКС® във вода с норма 100 л. работен разтвор на декар в начало на трайната пролетна вегетация.
1-во листно торене (пръскане):
При дължина на младите леторасти 10 – 15 см., в доза 1% разтвор.
2-ро листно торене(пръскане):
Преди масов цъфтеж., в доза 1% разтвор.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ (ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ):

Допълнително се препоръчва ранно пролетно листно торене (пръскане) през кората с 2% разтвор на БИОХУМАКС® във вода през периода февруари - март.

ВИЗУАЛЕН ЕФЕКТ ОТ ТОРЕНЕТО С БИОХУМАКС®:

След прилагане на БИОХУМАКС® се отчита: по-висок процент на прихващане – до 100% (за новосъздадени насаждения); увеличение в абсолютни стойности на кореновата биомаса при третираните растения; повишение на способността за презимуване и адаптация на растенията към стресови условия; по-висока устойчивост към заболявания; промяна на пигментацията при листата и цвета към потъмняване и подобряване на техническите параметри на добиваното масло.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРИ ТОРЕНЕ С БИОХУМАКС®:

Торенето с БИОХУМАКС® на розовите насаждения е до 100% алтернатива на минералното почвено торене. Необходимата годишна торова норма от БИОХУМАКС® за 1 декар насаждения при изпълнение на всички препоръки на производителя възлиза на 2,3 литра.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТОРЕНЕТО С БИОХУМАКС®:

 • Повишава водозадържащата способност на почвата;
 • Създава предпоставки за по-добра аерация на почвите;
 • Намалява предпоставките, водещи до ветрова и водна ерозия на почвите;
 • Подобрява структурата и рохкостта на почвите;
 • Подобрява ароматните качества на цвета;
 • Скъсява периода за достигане на растенията до фаза масов цъфтеж с 3 до 5 денонощия;
 • Блокира приемането на тежки метали и радионулклеиди от растенията;
 • Повишава съдържанието на сухи вещества в цвета;
 • Повишава способноста на растенията да се справят със заболявания и повишава имунните им способности;
 • Повишава ферментационните способности на цвета, обусловено от разградените при повишен метаболизъм в растенията хуминови и фулвинови киселини, намиращи се в състава на БИОХУМАКС®;
 • Подобрява утилизацията на хранителни вещества в растенията;
 • Подсилва пигментацията на листата и цветовете;
 • Стимулира развитието на кореновата система;
 • Води до мощно развитие на филизите и листна маса при розовите насаждения;
 • Повишава добива от цвят в абсолютни стойности до 25%;
 • Подтиска причинителите на някои гъбични и вирусни заболявания.

    Всички права запазени © 2021 Проджект България Агро Груп ООД
EN BG RO RO