Биохумакс ® - Овощни култури слънчоглед пшеница царевица клубенни култури овощни култури лозови насаждения розови насаждения
Biohumax Biohumax
 

Зеленчукови култури

ВИЖ ПРОСПЕКТ

ПРЕДПОСАДЪЧНА ОБРАБОТКА НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ:

2% разтвор на БИОХУМАКС® във вода. Накисване на семената в продължение на 24 часа, след това семената се разстилат на равна повърхност и се сушат на закрито до 24 часа. Изсяването трябва да се извърши до 24 часа след изсушаването.

1-во листно торене (пръскане):
Във фаза 3-ти, 4-ти същински лист на растението, в доза 50 мл./дка.
2-ро листно торене (пръскане):
Във фаза цъфтеж, в доза 50 мл./дка.

ТЕХНОЛОГИЯ:

Препоръчват се 3 до 4 третирания през интервал от 10 дни след 2-ро листно торене (подхранване), в доза 50 мл./дка.

ВИЗУАЛЕН ЕФЕКТ ОТ ДЕЙСТВИЕТО НА БИОХУМАКС®:

След третирането на посевния материал кълняемоста се повишава.
След 1-во листно торене (пръскане) се наблюдава промяна пигментацията на листата към потъмняване и по-наситена окраска, увеличава се обема на листната маса.
След 2-ро листно торене (пръскане) се увеличава общата маса на кореновата система и завръза.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ:

  • повишава кълняемоста;
  • повишава добива до 30%;
  • спомага за намаление съдържанието на нитрати в зеленчука;
  • подтиска причинителите на мани;
  • води към по-ранно съзряване с до 10 дни;
  • допринася за по-добър търговски вид.

    Всички права запазени © 2021 Проджект България Агро Груп ООД
EN BG RO RO