Биохумакс ® - състав слънчоглед пшеница царевица клубенни култури овощни култури лозови насаждения розови насаждения
Biohumax Biohumax
 

Състав

При отглеждане на Червен Калифорнийски червей или Тигров червей се получава биомаса, известна с наименованието Уорм-компост. Така получен, продуктът е в твърдо състояние, с порьозна структура и сравнително висока влажност. Богат е на хуминови и фулвинови киселини, както и на макро и микро елементи в хелатна(усвоима за растенията) форма, соли и минерали. Уорм-компостът е подходящ за торене и обогатяване на почви на малки площи, където внасянето му се извършва ръчно и е съпроводено с усилия за правилното му дозиране. Биохумакс® e създаден като течна формулация (воден извлек) от Уорм-компост от Червен Калифорнийски червей, с цел да се избегнат неудобствата и проблемите за фермерите при директното прилагане на Уорм-компост.

Продуктът отговаря на изпитвателните протоколи, издавани за всяка произведена партида от оторизираната държавна служба за контрол и изпитване на торове.

Фирма Проджект Студио проведе серия тестове на хумати – аналогични продукти на БИОХУМАКС®, представени на световния пазар и резултата е, че качествата на много от тях са недостатъчни за получаване на положителен краен резултат за фермерите. Според нас като недостатъци, които играят отрицателна роля за приемането на хуминосъдържащите препарати от световното земеделие, могат да се изброят ниското съдържание на хуминови киселини (под 0,20 % в течните препарати и под 10 % в сухото вещество), “сурови” или необработени хуминови киселини, съдържащи се в достатъчни концентрации в състава на продуктите, но неефективни по отношение хранене на растенията, продукти с обработени хуминови киселини с високоенергоемки технологии, достигащи до фермерите на недостъпни и икономически неизгодни ценови нива, дори продукти представени като хумати без съдържание на хуминови киселини.

    Всички права запазени © 2021 Проджект България Агро Груп ООД
EN BG RO RO