Биохумакс ® - механизъм на действие слънчоглед пшеница царевица клубенни култури овощни култури лозови насаждения розови насаждения
Biohumax Biohumax
 

Механизъм на действие

Действията на продукта БИОХУМАКС® са в много и най-различни направления. Основна причина за комплексното благотворно влияние на продукта се дължи на високото съдържание на хуминови киселини и хумус. Хуминовите киселини са съединения със сложна структура, те не се разтварят във вода, с изключение на една малка част – фулвокиселините, но при обработка на техните основи те се превръщат в разтворими соли – хумати на калий, натрий и амоний. Именно разтворимите хумати са физиологично активни, което е доказано за пръв път от професор Лидия Христева от Херсонския Университет в Украйна преди около 55 години. С течение на времето тези доказателства са се потвърждавали с експерименталната и научна работа на докторите на науките Ziechmann W., S. Bernhard, Piccolo A., Conte P., Cozzolino A., Guetzloff T. F. и др.

Многообразното въздействие на хуматите се обяснява с едновременното им въздействие върху всички съставни части на бъдещата реколта – вода, почва и растение. Прониквайки във водата, хуматите така променят нейната структура, че тя става по-организирана и по-близка до структурата на ледените кристали. В резултат, водата придобива известни свойства на “разтопена вода”, подобрявайки храненето на растенията. Прониквайки в почвата, хуматите възстановяват нейната структура – превръщат разтворимите форми на оловото, живака, кадмия и други вредни и радиоактивни елементи, включително отровните промишлени отпадъци и вредните за екологията химикали, в неразтворими. Освен това хуматите образуват сложни съединения с фосфора и микроелементите, които се усвояват лесно от растенията, а това рязко повишава ефективността на минералните торове. Прониквайки в растението и въздействайки му на клетъчно ниво, хуматите увеличават кълняемостта на семената, ускоряват развитието на растенията, стимулират образуването на ферменти, увеличават устойчивостта на засушаване, слани и радиация, увеличават клетъчната енергия, способстват за образуване на хлорофил, витамин С, захари, аминокиселини и други важни градивни вещества.

Хуматите регулират метаболизма на растенията като предотвратяват натрупването на нитрати, избирателно съдействат за проникване на йоните на калия в клетъчните мембрани. Резултатите от използването на хумати в България са увеличение на добивите от всички селскостопански култури. Потвърждава се увеличаване на добивите от пшеница с 13 до 25%, от ечемик с 5 до 17%, от просо с 25 до 50%, от царевица с до 30%, биомаса с 6 до 20%, картофи, моркови, цвекло, репички с 25 до 40%, памук с 10 до 30%, краставици с 34 до 38%, домати с 20 до 30%, зеле с 25 до 35%, ябълки с 8 до 20%, грозде с 25 до 30%, фуражни треви с до 100%. Фирми, занимаващи се с цветарство, дават информация за увеличение на количеството на цветовете на розите и карамфилите с 30 до 100%, ускоряване на цъфтежа с 10-15 дни по-рано от обикновено.
Хуматите ускоряват водообмена, физиологичните и окислителните процеси, като допринасят за по-добро хранене, особено когато условията на хранене не отговарят на стандартите и има замърсяване с промишлени отпадъци.

Отглеждането на различни селскостопански култури - пшеница, царевица, картофи, краставици, салати и др. - изисква използване на голямо количество азотни торове. Използването на хумати съкращава средно с 50% нуждата от азотни добавки. В САЩ е доказано, че използването на хумати напълно предотвратява хлорозата и помага да се излекуват растенията от нея.

Един от основните проблеми на селското стопанство е ефективната асимилация на минералните торове. Проблемът е в това, че високоразтворимите калий и азот лесно се отмиват от почвата, а фосфатните торове, напротив, се свързват с йоните на Калия, Магнезия, Алуминия и Желязото, образувайки инертни неразтворими съединения. Присъствието на хумати значително увеличава ефективността на асимилацията на минерални торове. Асимилацията на азотни и калиеви торове се увеличава многократно поради облекченото(безпроблемно) проникване през клетъчните мембрани на активните вещества. . Съчетанието на минералните торове с хумати с гарантира пълната им асимилация.

Хуматите играят важна роля при транспортирането на микроелементите. Преди хиляди години те са акумулирали важните микроелементи в природата в достъпни за растенията форми. Обработката на растенията с хумати гарантира постоянното хранене на растенията с микроелементи.

Плодородието на почвата винаги се е свързвало с наличието на хумус в нея. Хуминовите вещества вземат участие в регулирането на практически всички свойства на почвите.

Те са по-ефективни в ранните стадии от развитието на растенията и животните.

    Всички права запазени © 2021 Проджект България Агро Груп ООД
EN BG RO RO