Biohumax ® - Mechanism of operation sunflower wheat corn tuber crops fruit trees vine plantations rose plantations
Biohumax Biohumax
 

Etki Mekanizması

BIOHUMAX®’ın etkileri birçok farklı yöndedir. Ürünün çok yönlü yararlı etkisinin temel nedeni, yüksek hümik asit ve humus içeriğidir. Hümik asitler kompleks yapılı bileşiklerdir, küçük bir kısmı hariç – fulvik asitler, su içinde çözünmezler, ancak bazlarının işlenmesinde çözünebilir tuzlara dönüştürülürler - potasyum, sodyum ve amonyum humatlar. Yaklaşık 55 yıl önce Ukrayna Kherson Üniversitesi’nden Profesör Lidiya Hristeva tarafından ilk kez çözünür humatların fizyolojik olarak aktif olduğu kanıtlanmıştır. Zamanla bu deliller bilim doktorları Ziechmann W. S. Bernhard, Piccolo A., Conte P., Cozzolino A., Guetzloff T. F. ve diğerleri tarafından yapılan deneysel ve bilimsel çalışmalar ile doğrulanmıştır.

Humatların çok yönlü etkisi, gelecekteki mahsulün su, toprak ve bitkinin tüm bileşenleri üzerindeki eşzamanlı etkileriyle açıklanmaktadır. Suya nüfuz ederek, humatlar yapısını değiştirir, böylece daha organize ve buz kristallerinin yapısına daha yakın hale gelir. Sonuç olarak, su "erimiş su" özelliklerini edinir ve bitki beslemesini geliştirir. Toprağa nüfuz ederek, humular kendi yapısını yeniler - kurşun, cıva, kadmiyum ve zehirli endüstriyel atıklar ve ekolojik olarak zararlı kimyasallar dahil olmak üzere diğer zararlı ve radyoaktif elementlerin çözünür şekillerini çözünmez hale getirirler. Ek olarak, humatlar, bitkiler tarafından kolayca emilen fosfor ve mikro elementler ile kompleks bileşikler oluşturur ve bu da mineral gübrelerin etkinliğini önemli ölçüde artırır. Bitkiye nüfuz ederek ve aynısını hücresel düzeyde etkileyerek, humatlar tohum verimini artırır, bitki büyümesini hızlandırır, fermantasyonu teşvik eder, don ve radyasyon ve kuraklık direncini artırır, hücresel enerjiyi artırır, klorofil, C vitamini, şeker, amino asitler ve diğer önemli yapı maddelerinin oluşumunu teşvik eder.

Humatlar, potasyum iyonlarının hücre zarlarına nüfuz etmesine seçici olarak katkıda bulunan nitrat birikimini önleyerek bitkilerin metabolizmasını düzenler. Bulgaristan'da humat kullanımının sonuçları, tüm tarımsal ürünlerin verimindeki artıştır. Buğday verimi % 13 ila 25, arpa % 5 ila 17, darı % 25 ila 50, mısır % 30, biyokütle% 6 ila 20, patates, havuç, pancar, turp % 25 ila 40, pamuk % 10 ila 30, salatalık % 34 ila 38, domates % 20 ila% 30, lahana % 25 ila 35, elma % 8 ila 20, üzüm % 25 ila 30, yem bitkileri % 100'e kadar artığını onaylar. Çiçekçilik faaliyetleri gerçekleştiren şirketler, gül ve karanfil çiçeklerinin miktarının % 30 ila % 100 oranında artığını, çiçeklenmenin her zamankinden 10-15 gün önce daha hızlı olduğu konusunda bilgi vermiştir.
Humatlar, özellikle beslenme koşullarının standartlara uymadığı ve endüstriyel atıklarla kirlenme durumlarında, daha iyi beslenmeye katkıda bulunan su döngüsü, fizyolojik ve oksidasyon süreçlerini hızlandırırlar.

Çeşitli tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi - buğday, mısır, patates, salatalık, salata ve diğerleri – büyükn miktarda azot gübresi kullanılmasını gerektirir. Humat kullanımı ortalama % 50 oranında azot takviyesi ihtiyacını azaltır. ABD’de humat kullanımının tamamen klorozu önlediği ve bitkileri aynısından iyileştirmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

Tarımın temel problemlerinden biri, mineral gübrelerin etkili asimilasyonudur. Sorun, yüksek düzeyde çözünebilir potasyum ve azotun topraktan kolaylıkla yıkanması, fosfat gübreleri ise aksine potasyum, magnezyum, alüminyum ve demirin iyonlarına bağlanması ve inert çözünmeyen bileşiklerin oluşturmasıdır. Humatların varlığı mineral gübre asimilasyonunun verimliliğini büyük ölçüde artırır. Aktif maddelerin hücre zarlarından kolay (kesintisiz) nüfuz etmesi sayesinde azot ve potasyum gübrelerinin asimilasyonu birden çok kez artar. Mineral gübrelerin humatlarla kombinasyonu, tam asimilasyonu garantiler.

Humatlar mikro elementlerin taşınmasında önemli rol oynarlar. Binlerce yıl önce, doğadaki önemli mikro elementleri bitkiler için erişilebilir formlarda biriktirmişlerdir. Bitkilerin humatlarla arıtılması, mikro elementlerin sürekli beslenmesini sağlar.

Toprak verimliliği her zaman aynısında humus varlığı ile ilişkilendirilmiştir. Hümik maddeler hemen tüm toprak özelliklerinin düzenlenmesinde yer alır.

Bitki ve hayvan gelişiminin erken aşamalarında daha etkilidirler.

    Тüm hakları saklıdır © 2021 Project Bulgaria Agro Group Ltd.
EN BG RO RO