Biohumax ® - Environmental Advantages sunflower wheat corn tuber crops fruit trees vine plantations rose plantations
Biohumax Biohumax
 

Ekolojik avantajlar

  • kullanımı güvenli
  • % 100 doğal hammaddeden üretilmiştir ve çevre üzerinde fitotoksik etki yaratmaz.
  • ürün su bazlı
  • potasyum-humat grubundan gübreler (ana analog ürünleri sodyum humatlar), potasyum içeriği yüksek ve bitkinin metabolizmasında sodyum alımında olumsuz etkilerini önlemek
  • ürün içeriğindeki hümik asitler topraktaki ağır metallerle bağlanarak onları bitkiler için “sabit” (erişilemez) formlara dönüştürürler
  • Böcekler, kuşlar ve hayvan türleri için güvenli
  • Ürün kullanımından sonra atıkların geri dönüşümü için “yeşil nokta” varlığı
  • Ürün, Kırmızı Kaliforniya Solucanı biyo gübresinin humatlarından elde edilen su özüdür.
  • ürünün uygulanması toprakta bitkisel ve hayvansal atıkların bozulma sürecini kolaylaştırır.

    Тüm hakları saklıdır © 2021 Project Bulgaria Agro Group Ltd.
EN BG RO RO