Biohumax ® - Contents sunflower wheat corn tuber crops fruit trees vine plantations rose plantations
Biohumax Biohumax
 

İçerik

Kırmızı Kaliforniya solucanı veya Kaplan solucanı yetiştirmesinde Worm-kompost olarak bilinen biyokütleyi elde edilir. Bu şekilde elde edilen ürün, gözenekli bir yapıya ve nispeten yüksek bir neme sahip katı bir durumdadır. Hümik ve fulvik asitlerin yanı sıra şelat (bitkiler tarafından sindirilebilir) formdaki makro ve mikro elementler, tuzlar ve mineraller bakımından zengindir. Worm-kompost, elle uygulandığı ve uygun dozlama çabalarının eşlik ettiği küçük alanlarda toprakların gübrelenmesi ve zenginleştirilmesi için uygundur. Biohumax®, Worm-kompostun doğrudan uygulamasında çiftçiler için rahatsızlık ve problemlerden kaçınmak amacıyla Kırmızı Kaliforniya solucanın Worm-kompostundan sıvı bir formülasyon (su özütü) olarak üretilmiştir.

Ürün, Gübre Kontrolü ve Test için yetkili Devlet Hizmeti tarafından üretilen her parti için verilen test raporlarına uygundur.

Project Studio şirketi, dünya pazarında sunulan BIOHUMAX®'ın benzer ürünleri olan bir dizi humat testi yapmıştır ve sonuç olarak, birçoğunun nitelikleri, çiftçiler için olumlu bir sonuç elde etmekte yetersiz kalmıştır. Bize göre, dünya tarımı tarafından hümik içerikli müstahzarların kabul edilmesinde olumsuz rol oynayan hümik asitlerin düşük içeriği (müstahzarlarda % 0.20’i ve kuru maddelerde % 10'un altında), ürünlerin bileşimlerinde yeterli konsantrasyonlarda yer alan, bitki beslenmesi ile ilgili etkisiz olan "ham" veya işlenmemiş hümik asitler, ekonomik olarak uygun olmayan fiyat seviyelerinde çiftçilere ulaşan, yüksek enerji emen teknolojilerle işlenmiş hümik asitlere sahip ürünler, hümik asit içermeyen humat olarak sunulan ürünler bile dezavantaj olarak sıralayabiliriz.

    Тüm hakları saklıdır © 2021 Project Bulgaria Agro Group Ltd.
EN BG RO RO