Biohumax ® - Sonbahar-kıştahılları - buğdayvearpa sunflower wheat corn tuber crops fruit trees vine plantations rose plantations
Biohumax Biohumax
 

Sonbahar-kıştahılları - buğdayvearpa

PROSPEKTÜSE BAKINIZ

EKİM ÖNCESİ TOHUM İŞLENMESİ:

Buğday ve arpa tohumlarının 100 kg'lık tohum için (bir mantar ilacıyla kombinasyonu mümkündür) 150 ml'lik dozda ön işlemeden geçirilmesi.

TARLA KOŞULLARINDA BİTKİLERİN GÜBRELENMESİ (EKİMDEN SONRA):

1.yaprak gübreleme(püskürtme):
Dönüm başına 100 ml dozda 3. fazda yaprak ilaçlaması kültürün 4. yaprağı.
2.yaprak gübreleme (püskürtme):
Yaprak ilaçlama kültürün bahar kardeşlenmesinden sonraki fazda 100 ml dozda (herbisit ile kombinasyonu mümkündür);
3.yaprak gübreleme (püskürtme):
Dönüm başına 100 ml dozda kültürün tahılı dökülmesi fazında yaprak ilaçlama (gerekli olduğunda önerilir) (zararlıbuğday böcekleriylemücadelede,böcekilacıylabirlikte kombine edilmesi mümkündür)

    Тüm hakları saklıdır © 2021 Project Bulgaria Agro Group Ltd.
EN BG RO RO