Biohumax ® - Trees – deciduous and coniferous sunflower wheat corn tuber crops fruit trees vine plantations rose plantations
Biohumax Biohumax
 

Ağaç türleri – yaprak döken ve iğne yapraklı

EKİM MALZEMESİNİN EKİM ÖNCESİ İŞLENMESİ:

Suda % 5 BIOHUMAX® çözeltisi. 24 saat boyunca çözelti içinde kökün ıslatılması. Ekim kök çıakrıldıktan hemen sonra yapılır. Kalan çözelti, yeni ekilen bitkilerin kök beslenmesi için kullanılabilir.

BİTKİLERİ GÜBRELEME:

1. toprak gübreleme (sulama):
Mart ayında var olan bitkilerde dönüm başına 150-300 litrelik çalışma solüsyonu oranında suda % 1 - BIOHUMAX® çözeltisi ve dikimden 14 gün içinde suda % 1 BIOHUMAX® çözeltisi 3 - 5 litre çalışma bitki çözeltisi oranında.
2. toprak gübrelemesi (sulama):
Kalıcı bahar bitki örtüsü boyunca bir bitkinin 3 - 5 litrelik çalışma çözeltisi oranında suda% 1 BIOHUMAX® çözeltisi.
1. yaprak gübreleme (püskürtme):
20 - 25 cm uzunluğundaki genç filizlerde,% 1'lik bir çözelti dozunda.
2. yaprak gübreleme (püskürtme):
% 1'lik bir çözelti toplu çiçeklenmesinden önce.

EK ÖNERİLER (İMKAN VE GEREKLİLİK DURUMUNDA):

Ek olarak, Şubat ayında su içinde% 2 BIOHUMAX® çözeltisi ile kışlık yaprak gübrelemesi (püskürtme) tavsiye edilir. İğne yapraklı ağaçların yapraklarını ilaçlamada kullanırken, bir yapışkanlaştırıcı kullanın!

BIOHUMAX® İLE GÜBRELEMENİN GÖRSEL ETKİSİ:

BIOHUMAX® uygulamasından sonra aşağıdaki rapor edilir: daha yüksek tutma oranı – % 100'e kadar (yeni oluşturulan bitkiler için); işlenmiş bitkilerde kök biyo kütlenin mutlak değerlerinde artış; kışlama kapasitesinin artması ve bitkilerin stres koşullarına adaptasyonu; hastalıklara karşı daha yüksek direnç, koyulaşmaya giden pigmentasyon değişimi.

BIOHUMAX® İLE GÜBRELEMENİN EKONOMİK PARAMETRELERİ:

Ağaç bitkilerini BIOHUMAX® ile gübreleme, mineral toprak gübrelemesine % 100'e kadar alternatiftir. Tüm üreticilerin tavsiyelerinin uygulanmasında 1 dönüm meyve veren bitki için gereken yıllık BIOHUMAX® gübre oranı 2.3 litredir. Aşağıdaki mineral toprak gübreleme standartları ile karşılaştırıldığında: 1 dönüm için Azot 12-15 kg. aktif madde, Fosfor 5-7 kg. aktif madde, Potasyum 3-6 kg. aktif madde ve mineral gübrelerin değerleme (belirli bir ticari ürünün fiyatına, ulaşım maliyetleri, vb. bağlı olarak) BIOHUMAX® uygulanması dönüm başına % 8 ila 12 oranında gübre kullanımında doğrudan tasarruf edildiği tespit edildi.

BIOHUMAX® İLE GÜBRELEMENİN SONUÇLARI:

  • Toprakların daha iyi havalandırılması için ön şartlar oluşturur;
  • Toprakların rüzgar ve su erozyonuna neden olan ön koşullarını azaltır;
  • Toprak yapısını iyileştirir;
  • Bitkilerden ağır metal ve radyonüklid alımını engeller;
  • Bitkilerin hastalıklarla başa çıkma ve bağışıklık kapasitesini artırma yeteneklerini geliştirir;
  • Bitkilerde besin maddelerinin kullanımını arttırır;
  • Yaprakların ve bağlamanın pigmentasyonunu güçlendirir.
  • Kök sisteminin gelişimini uyarır;
  • Ağaç türlerinin kök, filiz ve yaprak kütlesinin güçlü bir gelişimine yol açar;
  • Bazı mantar ve viral hastalıkların nedenlerini bastırır.

    Тüm hakları saklıdır © 2021 Project Bulgaria Agro Group Ltd.
EN BG RO RO