Biohumax ® - Rose plants sunflower wheat corn tuber crops fruit trees vine plantations rose plantations
Biohumax Biohumax
 

Plante de trandafir

PRELUCRARE ÎNAINTE DE PLANTARE A PUIEŢILOR:

Soluţie de 5% BIOHUMAX ® in apa. Rădăcină se pune in soluţia timp de 24 ore. Soluţia de lucru se aplica in doza de 10 litri pe 100 rădăcini. Plantarea trebuie efectuata nu mai târziu de scoaterea rădăcinilor din soluţie. Restul soluţiei poate fi folosit pentru nutriţia rădăcinilor puieţilor nou plantate.

FERTILIZAREA PLANTELOR DUPĂ PLANTARE IN CONDIŢII DE CÂMP:

Prima fertilizare prin sol (irigare):
Soluţie de 1% BIOHUMAX ® in apa cu norma 100 l soluţie de lucru pe decar până la 14 zile după plantarea – in caz de creare de plante noi si Soluţie de 1% BIOHUMAX ® in apa cu norma 100 l soluţie de lucru pe decar in caz de plante existente in perioada Octombrie – Noiembrie.
Doua fertilizare prin sol (irigare):
Soluţie de 1% BIOHUMAX ® in apa cu norma 100 l soluţie de lucru pe decar la începutul vegetaţiei durabile de primăvara.
Prima Fertilizare prin frunze (stropire):
La lungimea crenguţelor de un an 10 – 15 cm in doza soluţie 1%.
Doua Fertilizare prin frunze (stropire):
Înainte de înflorire in masa, in doza soluţie 1%.

RECOMANDĂRI SUPLIMENTARE (IN CAZ DE POSIBILITATE SAU NECESITATE):

Se recomanda fertilizare suplimentara prin frunze(stropire) in primăvara devreme prin scoarţa cu soluţie 2% BIOHUMAX ® in apa in perioada februarie – martie.

EFECT VIZUAL DIN FERTILIZAREA CU BIOHUMAX ®:

După aplicarea de BIOHUMAX ® se observa un procent mai mare de prindere de rădăcini – până la 100% (pentru plantele noi); creşterea in valori absolute a biomasei rădăcinilor in cazul plantelor tratate; sporirea abilităţii de supravieţuire a iernii si adaptarea plantelor la condiţii de stres; rezistenţa sporita la boli; schimbul pigmentaţiei frunzelor si a florilor cu tendinţa spre închidere a colorii si îmbunătăţirea parametrilor tehnice al uleiului obţinut.

PARAMETRI ECONOMICE IN CAZ DE FERTILIZARE CU BIOHUMAX ®:

Fertilizarea cu BIOHUMAX ® a plantelor de trandafir reprezintă o alternativa de până la 100% a fertilizarea solului cu minerale. Norma de fertilizare anuala necesara cu BIOHUMAX ® pentru 1 decar de plante se ridica la 2,3 litri, in cazul in care toate recomandările producătorului sunt respectate.

REZULTATE DIN FERTILIZAREA CU BIOHUMAX ®:

 • Creşte abilitatea solului de reţinere a apei;
 • Creează premise pentru aerarea mai buna a solurilor;
 • Diminuează premisele, care conduc la eroziunea prin vânt si apa a solului;
 • Îmbunătăţeşte structura si friabilitatea solurilor;
 • Îmbunătăţeşte calităţile aromatice a florii;
 • Prescurtează perioada in care plantele ating faza de înflorire in masa cu 3 până 5 zile;
 • Blochează absorbţia metalelor grele si a radionucleidelor in plante;
 • Creşte conţinutul de substanţe solide in floare;
 • Creşte abilităţile plantelor de a combate bolile si sporeşte abilităţile lor imune;
 • Sporeşte abilităţile de fermentaţie a florilor, determinata de acizii humici si fulvici, dezintegrate in procesul metabolismului sporit a plantelor, care acizi se regăsesc in conţinutul BIOHUMAX ®;
 • Îmbunătăţeşte utilizarea substanţelor nutritive in plantele;
 • Întăreşte pigmentarea frunzelor si a florilor;
 • Stimulează dezvoltarea sistemului de rădăcini;
 • Conduce la dezvoltarea puternica a lăstarilor si masei de frunze a plantelor de trandafir;
 • Creşte recolta de flori in valori absolute de până la 25%;
 • Oprima cauzele unora dintre bolile pricinuite de ciuperci si viruşi.

    Toate drepturile sunt rezervate © 2021 Project Bulgaria Agro Group Ltd.
EN BG RO RO