Газоны

ПРЕДПОСЕВНО ТРЕТИРАНЕ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ (СЕМЕНА ОТ РАЙГРАС/ТРЕВНИ СМЕСКИ)

 • Посевнияи т. д. материал замачивают при температуре 18 – 25°С. оС в течение 24 часов в 2% растворе БИОХУМАКС® в воде (например, 20 мл продукта на 1 л воды);
 • Изсяването трябва да се извърши до 48 часа след изваждането на посевния материал от разтвора.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ (СЕМЕНА ОТ РАЙГРАС/ТРЕВНИ СМЕСКИ) С БИОХУМАКС®:

 • Повишава кълняемостта на семената;
 • Подавляет рост патогенная микрофлора;
 • Улучшает образование корней.

ПРИМЕНЕНИЕ БИОГУМАКС® СО ВНОВЬ ЗАСЕЯННЫМИ ГАЗОНАМИ И НОВООТРЕМОНТИРОВАННЫМ ЧИМОМ

При извършване на подхранване (пръскане) с БИОХУМАКС® на тревни площи се препоръчва да се използва 15 до 30 л вода (работен разтвор) за 1 дка!

1-я внекорневая подкормка (опрыскивание):
Пръскането на новозасятата трева от семена се извършва 7 – 10 дни след поникване на тревата с доза 300 мл/дка.

Пръскането на новонареден чим се извършва 14 – 20 дни след нареждане на новия чим върху площта с доза 300 мл/дка.

2-я внекорневая подкормка (опрыскивание):
Пръскането на новозасятата трева се извършва 10 – 15 дни след 1-во листно торене (пръскане) с доза от 300 мл/дка.

Пръскането на новонареден чим се извършва 7 – 10 дни след 1-во листно торене (пръскане) с доза от 300 мл/дка.

ПРИМЕНЕНИЕ БИОГУМАКС® У СУЩЕСТВАтыВАШИ ГАЗОНЫ И ПОЛЯ

Пръсканията се извършват с периодичност 10 – 15 дни с доза от 300 мл/дка в периода от месец март до месец септември.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ:

 • Опрыскивание раствором БИОХУМАКС® и воду следует пить рано утром (до 10:00 до полудня) или во второй половине дня (после 17:00).;
 • Смешивание БИОХУМАКС® с другим пэстетикади и торове, не влияе върху ефективността на продукта;
 • Для улучшения проникающей способности системных фунгицидов при внесении БИОХУМАКС® в сочетании с такими следует добавлять последними в рабочий раствор;
 • При използване на гръбни или друг вид ръчни пръскачки да се съблюдава дозата на декар и зоните на застъпване при пръскането. За предпочитане са дюзи тип метла;
 • Траву можно поливать сразу после обработки раствором. БИОХУМАКС®.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ УДОБРЕНИЙ С БИОГУМАКСОМ®:

 • Повишена кълняемост и дружно поникване на семената (при създадени нови тревни площи);
 • Промяна пигментацията на листата към потъмняване;
 • Мощно и бързо развитие на кореновата система, което води до качествено вкореняване при младите растения и подобрена устойчивост на затъпкване при съществуващите стари тревни площи;
 • Повишена устойчивост на бактериални и вирусни заболявания;
 • По-добра поносимост на тревната площ към резки промени в дневните температури на въздуха;
 • Наблюдава се увеличение плътността на чима.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ БИОГУМАКСОМ®:

 • Безвреден за пчели, птици и домашни любимци, обитаващи третираните терени;
 • Спомага ограничаване на свързването на радионуклеиди и тежките метали в почвата;
 • Спомага за запазване на растенията и вегетативната им маса здрави и свободни от бактериални, гъбични и някои вирусни заболявания;
 • Блокира нитратите в почвата и ги превръща в недостъпни за растенията форми;
 • Повишава естествените имунни способности на растенията;
 • Повишава способността на тревата да се възстановява след затъпкване;
 • Служи на почвата като средство за оструктуряване и повишена аерация;
 • Няма нежелани и отрицателни ефекти по отношение околната среда поради изцяло натуралния си състав;
 • Это приводит к увеличению гумуса. съдържание на почвите;
 • Не се отмива при дъжд или хидропоника;
 • Не се натрупва в хоризонтално ниво, а по цялата вертикала на 35сантиметровия почвен слой.
Распечатать