Áreas de césped

ПРЕДПОСЕВНО ТРЕТИРАНЕ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ (СЕМЕНА ОТ РАЙГРАС/ТРЕВНИ СМЕСКИ)

 • Posevniaetc. материал се накисва при температура 18 – 25 acerca deС за период от 24 часа в 2 % разтвор на BIOHUMAX® във вода (напр. 20 мл от продукта в 1 л вода);
 • Изсяването трябва да се извърши до 48 часа след изваждането на посевния материал от разтвора.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ (СЕМЕНА ОТ РАЙГРАС/ТРЕВНИ СМЕСКИ) С БИОХУМАКС®:

 • Повишава кълняемостта на семената;
 • Suprime el crecimiento de патогенна микрофлора;
 • Усилва коренообразуването.

APLICACIÓN DE BIOHUMAX® CON ÁREAS DE CÉSPED RECIÉN SEMBRADAS Y UN CHIM RECIÉN REPARADO

При извършване на подхранване (пръскане) с BIOHUMAX® на тревни площи се препоръчва да се използва 15 до 30 л вода (работен разтвор) за 1 дка!

1ª fertilización foliar (pulverización):
Пръскането на новозасятата трева от семена се извършва 7 – 10 дни след поникване на тревата с доза 300 мл/dка.

Пръскането на новонареден чим се извършва 14 – 20 дни след нареждане на новия чим върху площта с доза 300 мл/dка.

2.ª fertilización foliar (pulverización):
Пръскането на новозасятата трева се извършва 10 – 15 дни след 1-во листно торене (пръскане) с доза от 300 мл/dка.

Пръскането на новонареден чим се извършва 7 – 10 дни след 1-во листно торене (пръскане) с доза от 300 мл/d.

APLICACIÓN DE BIOHUMAX® EN UNA CRIATURAUd.SUS ÁREAS Y CAMPOS DE CÉSPED

Пръсканията се извършват с периодичност 10 – 15 дни с доза от 300 мл/dка в периода от месец март до месец септември.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ И БЕЛЕЖКИ:

 • Pulverizar con una solución de BIOHUMAX® и вода да се извършва в ранните утринни часове (до 10:00 часа преди обяд) или в следобедните часове (след 17:00 часа);
 • la mezcla de BIOHUMAX® con otros pestéticaди и торове, не влияе върху ефективността на продукта;
 • Para mejorar la capacidad de penetración de los fungicidas sistémicos al aplicar. BIOHUMAX® en combinación con otros que se agregarán al final de la solución de trabajo;
 • При използване на гръбни или друг вид ръчни пръскачки да се съблюдава дозата на декар и зоните на застъпване при пръскането. За предпочитане са дюзи тип метла;
 • El área de césped se puede regar inmediatamente después del tratamiento con BIOHUMAX®.

EFECTO VISUAL DEL FERTILIZANTE CON BIOHUMAX®:

 • Повишена кълняемост и дружно поникване на семената (при създадени нови тревни площи);
 • Промяна пигментацията на листата към потъмняване;
 • Мощно и бързо развитие на кореновата система, което води до качествено вкореняване при младите растения и подобрена устойчивост на затъпкване при съществуващите стари тревни площи;
 • Повишена устойчивост на бактериални и вирусни заболявания;
 • По-добра поносимост на тревната площ към резки промени в дневните температури на въздуха;
 • Наблюдава се увеличение плътността на чима.

RESULTADOS DEL FERTILIZANTE CON BIOHUMAX®:

 • Безвреден за пчели, птици и домашни любимци, обитаващи третираните терени;
 • Спомага ограничаване на свързването на радионуклеиди и тежките метали в почвата;
 • Спомага за запазване на растенията и вегетативната им маса здрави и свободни от бактериални, гъбични и някоy вирусни заболявания;
 • Блокира нитратите в почвата и ги превръща в недостъпни за растенията форми;
 • Повишава естествените имунни способности на растенията;
 • Повишава способността на тревата да се възстановява след затъпкване;
 • Служи на почвата като средство за оструктуряване и повишена аерация;
 • Няма нежелани и отрицателни ефекти по отношение околната среда поради изцяло натуралния си състав;
 • Conduce a un aumento de humus. съдържание на почвите;
 • Не се отмива при дъжд или хидропоника;
 • Не се натрупва в хоризонтално ниво, а по цялата вертикала на 35сантиметровия почвен слой.
Imprimir