Rasenflächen

ПРЕДПОСЕВНО ТРЕТИРАНЕ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ (СЕМЕНА ОТ РАЙГРАС/ТРЕВНИ СМЕСКИ)

 • Posevniausw материал се накисва при температура 18 – 25 umС за период от 24 часа в 2 % разтвор на BIOHUMAX® във вода (напр. 20 мл от продукта в 1 л вода);
 • Изсяването трябва да се извърши до 48 часа след изваждането на посевния материал от разтвора.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ (СЕМЕНА ОТ РАЙГРАС/ТРЕВНИ СМЕСКИ) С БИОХУМАКС®:

 • Повишава кълняемостта на семената;
 • Unterdrückt das Wachstum von патогенна микрофлора;
 • Усилва коренообразуването.

ANWENDUNG VON BIOHUMAX® MIT NEU GESÄTEN RASENFLÄCHEN UND EINEM NEU REPARIERTEN CHIM

При извършване на подхранване (пръскане) с BIOHUMAX® на тревни площи се препоръчва да се използва 15 до 30 л вода (работен разтвор) за 1 дка!

1. Blattdüngung (Spritzen):
Пръскането на новозасятата трева от семена се извършва 7 – 10 дни след поникване на тревата с доза 300 мл/Dка.

Пръскането на новонареден чим се извършва 14 – 20 дни след нареждане на новия чим върху площта с доза 300 мл/Dка.

2. Blattdüngung (Sprühen):
Пръскането на новозасятата трева се извършва 10 – 15 дни след 1-во листно торене (пръскане) с доза от 300 мл/Dка.

Пръскането на новонареден чим се извършва 7 – 10 дни след 1-во листно торене (пръскане) с доза от 300 мл/Dka.

ANWENDUNG VON BIOHUMAX® BEI EINER KREATURUIHRE RASENFLÄCHEN UND FELDER

Пръсканията се извършват с периодичност 10 – 15 дни с доза от 300 мл/Dка в периода от месец март до месец септември.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ И БЕЛЕЖКИ:

 • Besprühen mit einer Lösung von BIOHUMAX® и вода да се извършва в ранните утринни часове (до 10:00 часа преди обяд) или в следобедните часове (след 17:00 часа);
 • Das Mischen von BIOHUMAX® mit anderen pÄsthetikди и торове, не влияе върху ефективността на продукта;
 • Zur Verbesserung der Penetrationsfähigkeit systemischer Fungizide bei der Anwendung BIOHUMAX® in Kombination mit solchen als letztes der Arbeitslösung hinzufügen;
 • При използване на гръбни или друг вид ръчни пръскачки да се съблюдава дозата на декар и зоните на застъпване при пръскането. За предпочитане са дюзи тип метла;
 • Die Rasenfläche kann unmittelbar nach der Behandlung mit bewässert werden BIOHUMAX®.

VISUELLE WIRKUNG VON DÜNGEMITTEL MIT BIOHUMAX®:

 • Повишена кълняемост и дружно поникване на семената (при създадени нови тревни площи);
 • Промяна пигментацията на листата към потъмняване;
 • Мощно и бързо развитие на кореновата система, което води до качествено вкореняване при младите растения и подобрена устойчивост на затъпкване при съществуващите стари тревни площи;
 • Повишена устойчивост на бактериални и вирусни заболявания;
 • По-добра поносимост на тревната площ към резки промени в дневните температури на въздуха;
 • Наблюдава се увеличение плътността на чима.

ERGEBNISSE VON DÜNGEMITTEL MIT BIOHUMAX®:

 • Безвреден за пчели, птици и домашни любимци, обитаващи третираните терени;
 • Спомага ограничаване на свързването на радионуклеиди и тежките метали в почвата;
 • Спомага за запазване на растенията и вегетативната им маса здрави и свободни от бактериални, гъбични и някоUnd вирусни заболявания;
 • Блокира нитратите в почвата и ги превръща в недостъпни за растенията форми;
 • Повишава естествените имунни способности на растенията;
 • Повишава способността на тревата да се възстановява след затъпкване;
 • Служи на почвата като средство за оструктуряване и повишена аерация;
 • Няма нежелани и отрицателни ефекти по отношение околната среда поради изцяло натуралния си състав;
 • Es kommt zu einer Humusvermehrung съдържание на почвите;
 • Не се отмива при дъжд или хидропоника;
 • Не се натрупва в хоризонтално ниво, а по цялата вертикала на 35сантиметровия почвен слой.
Drucken